• What was the reason for Filipino participation in the Revolution of 1896?

    dahil mas maganda ang itaguyod ang sariling atin